za odgovorna politiČka reŠenja
logo
logo
MOŽE LI SRBIJA BEZ NAUKE?
Pretraga
VAŠ POLITIČKI PROJEKAT
Demokratski politički forum je projekat koji okuplja predstavnike institucija, donosioce odluka, političke stranke, građanska udruženja i inicijative, medije, građane i građanke.

Ovo je stoga mesto gde Vi, kao građanin/ka, možete da kažete svoje mišljenje, date svoj predlog, pošaljete svoju poruku. Na ovom mestu će Vaš predlog biti objavljen i šira javnost će moći da se upozna sa Vašim predlogom.
Upišite rezime svog predloga, ideje, političkog projekta
Ime
Prezime
Adresa
E-Mail
Kontakt telefon
Ukoliko želite, molimo Vas da odgovorite na sledeća pitanja:
O kojoj važnoj temi po Vašem mišljenju političari nedovoljno govore ili uopšte ne govore?
O kojoj temi političari previše govore, iako tema ne zaslužuje pažnju?
Kada biste imali priliku, koje pitanje biste postavili predsedniku Republike Srbije?
Šta biste predložili predsedniku Vlade Republike Srbije?
Koji zakon biste predložili na usvajanje Narodnoj skupštini Republike Srbije?
Koji važeci zakon biste izmenili, i na koji način?
Koji je najveći problem u Vašoj opštini i kako biste predložili njegovo rešavanje?
Da li ste član/ica neke političke stranke? Koje? Zašto?
Da li ste član/ica neke nevladine organizacije ili udruženja građana? Koje? Zašto?
Da li biste želeli da prisustvujete debati Demokratskog političkog foruma?
DA
NE
DPF KODEKS PONAŠANJA

Korisniku DPF veb sajta neće biti dozvoljeno da postavlja sadržaj koji 1) je klevetnički, pogrdan, nepristojan, pornografski, uvredljiv, nasilan ili preteći; 2) prouzrokuje neželjenu poštu ili sadrži viruse i ostale destruktivne elemente; 3) povređuje prava trećih osoba, povredom autorskih prava, patenata, poslovnih tajni ili koji povređuje pravo na privatnost ili javnost; 4) je protiv važećih zakona i propisa u Republici Srbiji.

Svaki sadržaj koji sadrži navedene elemente, biće brisan sa ovog veb sajta. Redakcija veb sajta zadržava pravo na izbor sadržaja za objavljivanje.