za odgovorna politiČka reŠenja
logo
logo
"ZAŠTITA POTROŠAČA U SRBIJI"
Pretraga
Verzija za štampu
Debata pod nazivom "Zaštita potrošača u Srbiji" koju je u okviru projekta Demokratski politički forum organizovao Centar za demokratiju, održana je 6. oktobra 2008. u sali Narodne banke Srbije u Beogradu.

Uvodne reči u debati imale su Ljiljana Stanković, pomoćnica ministra za trgovinu i usluge, Sektor za trgovinu, cene i zaštitu potrošača, i Edina Popov, predsednica upravnog odbora Asocijacije potrošača Srbije. Debatu je vodio novinar B92 Miša Stojiljković.

U debati "Zaštita potrošača u Srbiji", dvanaestoj po redu u okviru ovog projekta, učestvovali su: Petar Bogosavljević (Pokret za zaštitu potrošača Beograd), Božana Jakišić (PKS), Dejan Erić (Institut za ekonomske nauke), Denis Perinčić (Republička unija potrošača), Dušan Protić (Ministarstvo trgovine i usluga), Dušica Đorđević (Ministarstvo trgovine i usluga), Gordana Hašimbegović (PKS), Gordana Klanšček (Ministarstvo trgovine i usluga), Ivan Nikolić (Ekonomski institut), Jelena Baltić (GTZ Otvoreni reg. fond za Jugoistočnu Evropu, Pravna reforma), Jovan Jovanović (Centar za zaštitu potrošača Forum), Ljilja Veljković (Savetodavni potrošački centar Čukarica, Beograd), Maja Sandić (Evropski projekat za zaštitu potrošača), Michael Ehrke (Fridrih Ebert fondacija), Miladinka Bodrožić (Privredna komora Srbije, tužilac Suda časti), Milena Mirković (PKS), Milica Radulović (PKS), Miloš Skendžić (Republička unija potrošača), Milutin Marjanović (Savez organizacija potrošača), Mirjana Aćimović-Korunović (Institut za standardizaciju Srbije), Mladen Radović (Ministarstvo trgovine i usluga), Natalija Vranešević (Organizacija potrošača Hram), Nebojša Lazarević (Ministarstvo trgovine i usluga), Radmila Daković (PKS), Slobodanka Čukić (Ministarstvo trgovine i usluga), Tanja Dimitrijević (Sektor tržišne inspekcije), Thomas Meyer (GTZ Otvoreni reg. fond za Jugoistočnu Evropu, Pravna reforma), Vera Vida (Centar za edukaciju i zaštitu potrošača), Vesna Novaković (Ministarstvo trgovine i usluga), Zoran Bošnjak (Udruženje potrošača Novog Beograda), Zoran Veljković (Savetodavni potrošački centar), i drugi.
Opširnije >>>
Verzija za štampu
Dobar dan svima. Ja sam Nataša Vučković iz Centra za demokratiju, organizatora današnje debate na temu "Zaštita potrošača u Srbiji".

Želela bih da vas u ime celog tima Centra za demokratiju pozdravim i zahvalim što ste došli na današnju debatu. Naša današnja debata odvija se u okviru projekta Demokratski politički forum, koji Centar za demokratiju već kontinuirano realizuje od prethodne godine.

Naš cilj je da u okviru ovih serija debata koje držimo redovno dva puta mesečno, razgovaramo sa svima onima koji čine političku zajednicu u širem smislu, dakle i predstavnicima politike, države, stručnjacima, nevladinim organizacijama, poslovnim svetom, dakle svima onima koji utiču na stvaranje i donošenje određenih odluka u društvu.
Opširnije >>>
Verzija za štampu
Hvala na uvodu, Nataša. Meni je bilo zanimljivo da današnji okrugli sto pada baš na 6. oktobar, osam godina posle onog 5. oktobra i osam godina posle diskusije da li nam se desio 6. oktobar 2000. Možda to nekome zvuči kao poređenje koje nema utemeljenje, s druge strane meni se čini da ima jer mislim da je tema zaštite potrošača prvoklasna evropska tema i prvoklasna građanska tema.

Možda upravo to što se na današnji dan bavimo ovom temom znači da u Srbiji počinje da sviće 6. oktobar, kao što bi to neki rekli, možda ovo znači i nagoveštaj da će se i političke stranke ubuduće malo više pozabaviti ovim, ne želim da budem grub kada to kažem, prizemnijim temama, iako kažem da smatram da je ovo prvoklasna tema. Jer, na kraju krajeva, potrošači su istovremeno i glasači, pa ukoliko budu zadovoljniji kao potrošači, možda će biti zadovoljniji i kao glasači.
Opširnije >>>
Verzija za štampu
Hvala. Želim u ime Ministarstva trgovine i usluga da se zahvalim organizatorima i svim prisutnim učesnicima. Mi smo danas došli u prilično širokom sastavu i to govori o ozbiljnosti kojom pristupamo ovoj temi.

Tu su pomoćnik ministra gospodin Dušan Protić, Sektor za upravno-pravne poslove, pomoćnik ministra Nebojša Lazarević, Sektor za međunarodnu saradnju, Mladen Radović, načelnik Odeljenja za cene, Tanja Dimitrijević, Sektor za tržišnu inspekciju, Vesna Novaković, Slobodanka Čukić, Dušica Đorđević iz Odseka za zaštitu potrošača, i Lara Ergić, Služba za odnose sa javnošću.

Takođe želim da predstavim i predstavnike za projekte o kojima ćemo nešto kasnije reći, gospodina Dragu Trbojevića, eksperta za obuku, i gospođicu Maju Sandić, pravnog eksperta. Takođe i predstavnike GTZ projekta, Tomasa Majera i gospođicu Jelenu Baltić.
Opširnije >>>
Verzija za štampu
Zahvaljujem. Ja sam Edina Popov iz Asocijacije potrošača Srbije.

Osnovna prava potrošača su: pravo na zadovoljavanje osnovnih potreba, pravo na sigurnost, na informisanost, na izbor, glas potrošača, pravo na obrazovanje potrošača i pravo na zdravu životnu sredinu. Pokušaću zajedno sa vama da prokomentarišem osam prava potrošača. Neke od prvih spomenuo je još predsednik SAD Kenedi šezdesetih godina, Evropa sedamdesetih kada je počela ujedinjavanje, a sve je zaokruženo rezolucijom UN iz 1984. godine, kada je definisano tih osam prava potrošača i preporučeno državama da ih unesu u svoje zakonodavstvo, što je naša država učinila dvadeset godina kasnije.
Opširnije >>>
Verzija za štampu
Ja sam magistar Jovan Jovanović, predsednik Centra za zaštitu potrošača Forum iz Niša.

O tome gde smo danas i šta radimo svi znate, reći ću samo par reči o centru. Centar za zaštitu potrošača Forum osnovan je oktobra meseca 2002. godine, odmah nakon usvajanja prvog zakona o zaštiti potrošača u Srbiji i Crnoj Gori. Osnivači centra su profesori, asistenti i saradnici sa gotovo svih fakulteta Niškog univerziteta.

Podsetio bih na član 90 Ustava Republike Srbije koji kaže: Republika Srbija štiti potrošača. Da navedem zakone iz oblasti zaštite potrošačkih prava: Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o cenama, Zakon o oglašavanju, Zakon o zaštiti konkurencije i drugo.
Opširnije >>>
Verzija za štampu
Do pre pet godina sam dvanaest godina bio predsednik Saveza potrošača Srbije - SOPS-a.

Prvo, veoma sam zahvalan organizatoru što me je pozvao na ovaj predivni sastanak kao najstarijeg, tridesetogodišnjeg aktivistu potrošača a petnaestogodišnjeg rukovodećeg čoveka u potrošačkoj organizaciji Srbije.

Moram zbog toga da potvrdim jednu istinu jer imam veliko iskustvo što se toga tiče - da je danas vama ovde, naročito organizacijama potrošača koje postoje u Srbiji, mnogo lakše jer vas i razume i efektivno pomaže Vlada Srbije. Nas, kad smo lično kontaktirali predsednike vlada i odgovarajuće ministre, doživljavali smo smeške, tapšanja po ramenu i obećanja, ali potrošačka organizacija je i dalje ostala hroma.
Opširnije >>>
Verzija za štampu
Htela bih da izložim u nekoliko tačaka i da odgovorim na jedno od pitanja koje je u uvodu postavljeno a to je koliko su institucije države svojim kapacitetima spremne za uvođenje društva u evropske standarde.

Što se tiče Instituta za standardizaciju Srbije odgovor je direktno pozitivan. Kao članica Evropske organizacije za standardizaciju, institucija za standardizaciju Srbije omogućuje svim zainteresovanim stranama direktno posedovanje, znači ili uvoz ili kupovinu, posedovanje, korišćenje evropskih standarda i direktno učešće u donošenju srpskih standarda na bazi evropskih standarda.

E sada, pošto je reč, termin "standard" u širokoj upotrebi, kada govorim ispred svoje ustanove mislim na standard u užem smislu reči, kao dokument koji donose međunarodne, regionalne ili nacionalne institucije za standardizaciju.
Opširnije >>>
Verzija za štampu
Uvažene kolege, Demokratski politički forum je organizovao ovu debatu između ostaloga što smatramo da je problem potrošača demokratski problem. Pitanje potrošača je elementarno demokratsko pitanje. Ne postoji šira grupacija od potrošača, svi su negde potrošači.

Naravno, u društvu su složeni odnosi i postoje mnoge razlike među ljudima, jedni su bogati - jedni siromašni, jedni zdravi - jedni bolesni, jedni obrazovani - drugi neobrazovani i tako dalje. Postoje mnoge nejednakosti unutar društva a društvo mora da funkcioniše nekako vodeći računa o različitim interesima.

Kada posmatramo problem potrošača, mi vidimo da tu postoji jedan lanac društvenih odnosa. Postoje potrošači, ali postoje i proizvođači. Njihovi interesi ne moraju da budu uvek isti jer su proizvođači skloni da profitno posluju i to je njihova želja a potrošači žele da kupe kvalitetno i jeftino, što je njihova opravdana želja, i tu mora da se nađe nekakav kompromis.
Opširnije >>>
Verzija za štampu
Hvala vam puno. Pre svega da se predstavim, moje ime je Dejan Erić, direktor sam Instituta ekonomskih nauka u Beogradu, inače jednog od retkih instituta iz oblasti ekonomskih nauka koji je još uvek u državnom vlasništvu Vlade Republike Srbije.

Želim da iskažem veliku zahvalnost organizatorima na pozivu i moram da kažem da sam zaista uživao u prezentacijama gospođe Stanković i gospođe Popov. Želim da vam uputim sve pohvale, naročito ministarstvu, za napore i za korake koji se čine.

Na žalost, mi u Srbiji obično kritikujemo, a retko pohvaljujemo, pa evo, ja bih želeo da vas pohvalim, nastavite samo tim putem.
Opširnije >>>
Verzija za štampu
Ja sam ovde ispred Republičke unije potrošača, po struci sam diplomirani pravnik i specijalista za ugovore u međunarodnoj trgovini.

Želim da se zahvalim organizatorima na ovom prilično kvalitetnom skupu koji je sazvan i da pozdravim sve učesnike skupa.

Želeo bih da na bazi nekog našeg iskustva kažem određene konstatacije koje će možda biti korisne i samom ministarstvu i svima nama za unapređenje položaja potrošača u Srbiji, pošto je po mojoj oceni, a i svih nas ovde, taj položaj jako, jako loš. 

Gospođu Stanković prvi put vidim kao pomoćnicu ministra i njeno izlaganje je bilo jako kvalitetno i predstavlja jedan novi ton iz Ministarstva trgovine i usluga.
Opširnije >>>
Verzija za štampu
Ja sam sekretar Udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije. Naravno, mi smo izuzetno zadovoljni što smo pozvani na ovaj dijalog i pozdravljamo sve učesnike skupa, predstavnike ministarstva, posebno gospođu Ljiljanu Stanković sa kojom već imamo jako dobru saradnju.

Prvi put smo u ovoj priči, ali ono što mi primećujemo vezano za privredu, uopšte za potrošače, gde zaista aktivno učestvujemo zajedno sa našim potrošačima, možemo da kažemo da je ovo jedna vrlo kompleksna situacija.

Kao što ste čuli iz prethodnih diskusija, svako ima svoju priču, ali sve te priče treba objediniti i napraviti jedan zakonski okvir i regulativu koju treba sprovoditi, poštovati i na kraju korigovati, jer ništa nije savršeno. Da ništa nije savršeno je pokazano i ovim zakonom o zaštiti potrošača koji nije bio dobar, znači radi se jedan potpuno nov zakon.
Opširnije >>>
Verzija za štampu
Jedan veliki čovek, mnogi ga ne priznaju, mnogi o njemu govore loše, ali mnogi govore i dobro, zvao se Vinston Čerčil, rekao je ovako: "Kad hoću da nešto ne ostvarim, ja formiram komisiju".

Neću vam reći koliko godina slušam priče o tome da treba nešto da se uradi, da će se uraditi, da se donesu novi zakonski propisi, da ono što je bivša vlada ili bivša vlast radila nije bilo dobro, a sadašnja će to ponovo da uradi. Mene interesuje samo nešto: koliko će u ovoj zemlji zakona koji su stvarno dobri ostati da važe.

Druga stvar, jedan isto tako veliki ekonomista rekao je ovako: "Ne postoji na svetu nešto što se zove besplatan ručak". Mi ovde govorimo o tome da kao organizacije za zaštitu potrošača treba nešto da uradimo. Šta? Da edukujemo potrošače, da preduzimamo određene akcije, da ih možda zastupamo u nekim situacijama.
Opširnije >>>
Verzija za štampu
Dobar dan želim. Mislim da je ovo izazovno upravo zbog potrebe da se u ovoj debati osvrnemo na one delove koji bi trebalo da doprinesu boljoj zakonskoj regulativi, boljem radu organizacija potrošača, dogradnji državne strukture koja je prisutna, uvažavanju onoga što su činjenice preko kojih se ne može preći.

Zbog toga ću reći samo nekoliko napomena koje smatram bitnim. 

"Ostvarivanje i zaštita prava i interesa potrošača i korisnika usluga" umesto termina "zaštita potrošača"Prvo, mislim da treba da napustimo termin "zaštita potrošača", smatram da treba da govorimo o ostvarivanju i zaštiti prava i interesa potrošača i korisnika usluga. Iz toga proizilazi jedan sasvim drugi pristup u odnosu na ono što bi bio starateljski odnos zaštite potrošača u organizacijama.
Opširnije >>>
Verzija za štampu
Zahvaljujem se svima na pozivu. Ja sam potpredsednik Republičke unije potrošača.

Premda su ovde predstavnici Privredne komore Srbije i ministarstva, ja bih želeo da uputim pitanje vezano za arbitražna tela koja će se formirati. Vidim u strategiji, i javna rasprava je vršena, a nije pozivana ni jedna organizacija potrošača, barem koliko je meni poznato. Dokumentujte mi da smo pozvani.

Samo jedno pitanje imam. Arbitražna tela pri Privrednoj komori Srbije, znači, formiraće se za sporove male vrednosti, to je strategija koju ministarstvo želi da opunovaži. Pitanje je koja će biti sigurnost potrošača ako će arbitraža biti pri privrednim komorama? Znamo šta je privredna komora, udruženje poslodavaca, privrednika. Koja je tu sigurnost za potrošače? Da li je država jednostavno odstranila pitanje malih sporova, da li nije zainteresovana za male sporove ili je to jednostavno uvođenje nekog novijeg modela koji će kasnije biti prezentovan javnosti na mala vrata? Toliko.
Opširnije >>>
Verzija za štampu
Pri Privrednoj komori Srbije imamo tri suda: Spoljnotrgovinska arbitraža koja rešava spoljnotrgovinske sporove, Stalni izabrani sud koji rešava privredne sporove u slučaju kada je ugovorena nadležnost, i Sud časti koji oglašava, utvrđuje odgovornost, izriče mere privrednim subjektima članicama Privredne komore Srbije, kao i stranim privrednim subjektima koji postoje na teritoriji Republike Srbije.

Znači zakonom, čini mi se da je to član 62, predviđena je mogućnost obrazovanja arbitražnih tela pri samoupravama i komorama za rešavanje sporova male vrednosti.

Mi ne znamo kakve su intencije zakona jer zakon o zaštiti potrošača nije stavio nikakve dužnosti privrednim komorama, niti sam zakon o privrednim komorama govori nešto o zaštiti potrošača kao nekoj delatnosti privrednih komora. Ali samo mesto koje imaju privredne komore u obavljanju svoje delatnosti podrazumeva da je komora jako zainteresovana za rešavanje ovog problema.
Opširnije >>>