za odgovorna politiČka reŠenja
logo
logo
IMA LI PODELE VLASTI U SRBIJI?
Pretraga
Verzija za štampu

Okrugli sto na temu "Ima li podele vlasti u Srbiji?" biće održan u petak, 27. maja 2016. godine od 11 do 14 časova, u Press centru Udruženja novinara Srbije, ul. Knez Mihailova broj 6/III u Beogradu.

Debata se održava u okviru projekta Demokratski politički forum, u organizaciji Fondacije Centar za demokratiju, u saradnji sa Fondacijom Fridrih Ebert.

Od svog nastanka, kao oblik vladavine, demokratija je definisana kao suprotnost vladavini jednog čoveka. To je podrazumevalo učešće mnogih u vršenju vlasti u državi, u donošenju zakona, u njihovom izvršavanju i suđenja u slučaju sporova.

U liberalnoj teoriji modernih vremena – to je označeno kao podela na tri autonomna dela vlasti: zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, odnosno parlament, vladu i sudstvo.

A, kako je odavno primećeno da "vlast nastoji da se sužava", stalno je ugrožena samostalnost pojedinih delova vlasti i njenih institucija, pa je državno ustrojstvo dopunjeno raznim nezavisnim institucijama, od kojih je slobodna, kritička javnost najbitnija.

Vladavina prava, poštovanje ljudskih prava, politička jednakost i sloboda građana se samo tako štite. Ove su osnovne vrednosti danas u Srbiji ugrožene, najvećim delom i zbog ugroženog principa "podele vlasti". Tačno je da je demokratija proces i da stalno mora da pronalazi nova sredstva kontrole vlasti i načina participacije građana u vlasti, ali je i kao ideja i kao oblik uređenja države zasnovana na osnovnom principu "podele vlasti" – jer vlast ne sme biti skoncentrisana u rukama jednog čoveka – to je suštinsko načelo demokratije.

Opširnije >>>