za odgovorna politiČka reŠenja
logo
logo
MOŽE LI SRBIJA BEZ NAUKE?
Pretraga
DPF Preporučuje

NAŠA TEMA: "KAKO DA ODRASTANJE DECE U SRBIJI UČINIMO BEZBEDNIJIM"

Centar za demokratiju u okviru projekta Demokratski politički forum organizuje debatu na temu "Kako da odrastanje dece u Srbiji učinimo bezbednijim".

Teško da postoji značajnija društvena briga od brige za bezbednost dece. Demokratski politički forum zato želi da pokrene javnu stručnu debatu o svim pojavama koje ugrožavaju bezbedno odrastanje dece.

Cilj nam je ne samo da ukažemo na probleme već i da dođemo do konkretnih pozitivnih rešenja - uključujući sve relevantne faktore: socijalne službe, škole, Ministarstvo unutrašnjih poslova i humanitarne organizacije.
Twitter

NAŠA TEMA: "PRAVA ZAPOSLENIH – ZAKONSKA OBAVEZA ILI DOBRA VOLJA POSLODAVACA"

Centar za demokratiju u okviru projekta Demokratski politički forum organizuje debatu na temu "Prava zaposlenih - zakonska obaveza ili dobra volja poslodavaca".

Propisi u oblasti radnog zakonodavstva su među najstarijim oblicima angažmana države u sferi ekonomskih i socijalnih prava, a njihovo donošenje je započeto u drugoj polovini 19. veka.

Zaposleni građani Srbije se, međutim, suočavaju sa ne malim problemima kada su u pitanju osnovna prava iz radnog odnosa koja su sasvim jasno i nedvosmisleno definisana u odgovarajućim zakonskim aktima. Pomenućemo samo neka od njih: rad bez ugovora ("rad na crno"), rad bez evidentiranog radnog vremena, uključujuči i neplaćanje prekovremenog rada, umanjivanje ili neisplaćivanje (neretko samo usmeno dogovorene) zarade, neuplaćivanje obaveza iz socijalnog, zdravstvenog i penzionog osiguranja radnika, itd, itd.
Twitter

NAŠA TEMA: "MEDIJI IZMEĐU OBAVEZA I ODGOVORNOSTI"

Centar za demokratiju u okviru projekta Demokratski politički forum organizuje debatu na temu "Ðœediji između obaveza i odgovornosti".

Izgradnja demokratskih institucija i njihovo demokratsko delovanje pretpostavlja i izgradnju medija, kao "četvrtog stuba" demokratskog društva. Objektivno i blagovremeno informisanje kao i odgovornost za istinitost sadržaja informacija - karakteristika su demokratske štampe. Kako doprineti izgradnji takvih medija?

Na debatu smo pozvali predstavnike medija, novinarskih udruženja, akademske zajednice, nevladinih organizacija, kao i predstavnike državnih institucija.
Twitter

TEMA DPF: "NAŠI SUGRAĐANI – ROMI"

Centar za demokratiju u okviru projekta Demokratski politički forum organizuje debatu na temu "Naši sugrađani – Romi".

Uvodničari u debatu biće prof. dr Rajko Đurić i prof. dr Goran Bašić, zamenik Zaštitnika građana za prava nacionalnih manjina.

Dosledni opredeljenju da podstičemo debate o aktuelnim temama u našem društvu, smatramo neophodnim da razmotrimo pitanje unapređenja društvenog položaja romske zajednice u Srbiji. Rešavanje osnovnih egzistencijalnih, obrazovnih, socijalno-zdravstvenih i kulturnih problema romske populacije i njihova uključenost u zajednicu su neke od tema koje nameravamo da potakemo ovom debatom.
Twitter

NAŠA TEMA: "REGIONALIZACIJA - USLOV RAVNOMERNOG RAZVOJA"

Centar za demokratiju u okviru projekta Demokratski politički forum organizuje debatu na temu "Regionalizacija - uslov ravnomernog razvoja".

Dosledni opredeljenju da podstičemo debate o aktuelnim i kontroverznim pitanjima u našem društvu, smatramo da aktuelizovano pitanje regionalizacije Srbije zahteva da se razmotre različiti pristupi ovoj temi, da se ukaže na iskustva drugih zemalja, kao i da se pitanje regionalizacije razmotri u kontekstu procesa pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, kako radi naše bolje organizovanosti u tom procesu, tako i zbog efikasnog korišćenja strukturnih fondova EU.

Nedavno predstavljena Prva faza Strategije prostornog razvoja Srbije predstavlja dodatni podsticaj da narednu debatu Demokratskog političkog foruma posvetimo ovom pitanju.
Twitter