za odgovorna politiČka reŠenja
logo
logo
MOŽE LI SRBIJA BEZ NAUKE?
Pretraga
DPF Preporučuje

FEFA konferencija povodom Dana Evrope

Peta godišnja konferencija Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA) održana je 10. maja u Beogradu na temu: “Reforme: politička volja i/ili administrativni kapacitet”, pod pokroviteljstvom Delegacija EU u Srbiji i Fondacije Fridrih Ebert.  

Konferenciju su svečano otvorili g. Božidar Đelić, potpredsednik Vlade Republike Srbije, g. Vansen Dežer, ambasador EU u Srbiji, g. Goran Pitić, predsednik Saveta FEFA i G. Mihael Erke, direktor predstavništva Fondacije Fridrih Ebert,sazajedničkim zapažanjem o aktuelnosti ovogodišnje teme u jeku ispunjavanja uslova za zvaničnu kandidaturu Srbije za članstvo u Evropskojuniji. Šef Delegacije EU u Srbiji, g. Dežer posebno je naglasio da je “Efikasna, moderna i ka građanima okrenuta javna uprava preduslov je za uspeh procesa evropske integracije Srbije”.

Twitter

Udžbenici će morati da budu razdvojeni

Zoran Kostić, pomoćnik ministra prosvete i nauke  

Autor: Vesna Andrić

Izvor: Danas

Beograd - Krajem aprila raspisan je konkurs za javnu nabavku udžbenika previđenih projektom „Besplatni udžbenici za prvi, drugi i treći razred“. Konkurs traje 22 dana od trenutka objavljivanja u Službenom glasniku, koji bi trebalo da izađe narednih dana. Po konkursu će biti odabrani izdavači, a oni koji ispune tražene uslove iz javne nabavke biće uvršteni na listu kandidata. Potom će komisija, kao i do sada, odrediti komplet za svaki predmet. Komisiju imenuje ministar, a sastavljena je od predstavnika struke, izdavača i Ministarstva prosvete i nauke - kaže za Danas Zoran Kostić, pomoćnik ministra prosvete.

Najavljeno je da će na konkurs moći da se prijave samo izdavači koji imaju razdvojene radne i neradne udžbenike. Da li ostajete pri tome?

- Da, ostajemo pri tome. Udžbenici će biti razdvojeni.

Twitter

Ulazak u EU nije konačna tačka razvoja

Milica Delević, direktorka Kancelarije za evropske integracije

Autor: Lidija Valtner

Izvor: Danas

 

Evropska unija nastala je iz mešavine više razloga - idealističkih (kao ostvarenje težnje ujedinjenja Evrope), bezbednosnih, interesa zemalja koje su se udružile, ali i zbog konkretnih koristi koje donosi građanima. Tako je i doživljavam - kao evropsku kuću, koja se stalno unapređuje, popravlja, proširuje... Ali, iako se i u njoj stvari povremeno „pokvare“ ili ne rade, mislim da je izdvaja sposobnost da probleme prevazilazi.

Naravno da ima mana, svako ko bi je idealizovao bio bi veoma razočaran, od nekada preterano „papirnatog“ i ljudima nezanimljivog jezika do velikog birokratskog aparata, ali smatram da prednosti prevazilaze mane - kaže za Plave strane Milica Delević, direktorka Kancelarije za evropske integracije, odgovarajući na pitanje šta za nju znači Evropska unija, ima li ona mane i koje bi one bile.

 

Šta Uniju danas čini jedinstvenom, da li je to skup pravila kojih se pridržavaju zemlje članice, odnosno, njihovi interesi, ili je reč o zajedničkom duhu i vrednostima?

- Mislim da EU jedinstvenom čini činjenica da je tokom svog postojanja postala mnogo čvršće povezana zajednica članica, kao i da se broj članica povećao, čineći je panevropskom. S druge strane, što je više članica, različitije su, a to donosi i nove izazove u funkcionisanju, i za pravila i za vrednosti.

Twitter

OSIGURANJE OD POVREDA NA RADU I PROFESIONALNIH OBOLJENJA RADI OBEZBEĐENJA NAKNADE ŠTETE

Autor: Vera Božić-Trefalt, dipl.pravnik, Direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu (Ministarstvo rada i socijalne politike)  

Socijalna obezbeđenja zaposlenih uvode se još u periodu ranih početaka masovne industrijske proizvodnje. U okvirima socijalnog obezbeđenja uvode se razne vrste osiguranja, pa i između ostalih, i osiguranje od povrede na radu i profesionalnih oboljenja. Tako npr. u SR Nemačkoj ovaj vid osiguranja uveden je još 1883. godine, pa  svako ko je zaposlen u kompaniji osiguran je od posledica povrede na radu i profesionalnih oboljenja.               

U zemljama EU osiguranje od povrede na radu i profesionalnih oboljenja uređeno je na više načina, međutim zajedničko im je da teret po osnovu ovog osiguranja pada na  poslodavca ukoliko je  povreda na radu ili profesionalno oboljenje u direktnoj vezi sa aktivnostima na radnom mestu.           

Twitter

Dubravka Stojanović - "Ulje na vodi: ogledi iz istorije sadašnjosti Srbije"

 

Iz predgovora autorke

Mnogi su mi se žalili da ih analize istorije guraju u depresiju, da stiču osećanje beznadežnosti, jer, kažu, ako se nešto nije promenilo 200 godina, to znači da se neće ni promeniti, da spasa nema. Naprotiv. Mislim da nam je istorija „dugog trajanja“ potrebna da bismo postavili „dijagnozu“, da bismo nazreli uzroke današnjih problema, da bismo uvideli ko je i u kojim trenucima prošlosti doneo odluke koje su nas odvele na stranputicu. Ako prihvatamo da istorija nije mističan tok, onda prihvatamo i mogućnost da, rekonstrukcijom trenutaka kada su donete odlučujuće odluke, možemo racionalno da pristupimo analizi uzroka koji su nas doveli tu gde jesmo. U tom slučaju bilo bi, možda, moguće „popravljati“ sadašnjost, pokušati da se greške ne ponove. Da li bismo na osnovu analize prošlih promašaja mogli da preskočimo buduće? Da li bismo na osnovu postavljene „dijagnoze“ mogli da prepišemo „terapiju“? Ako bismo, na primer, prihvatili da smo u prošlosti, zbog visoke cene, propustili mnoge modernizacijske vozove i zbog toga platili još više, možemo li da probamo da uđemo u kompoziciju koja danas stoji na koloseku i čeka na nas? Ili ćemo, ponovo, platiti višu cenu?

PREUZMITE PDF: pdf.file Dubravka Stojanović, Ulje na vodi: ogledi iz istorije sadašnjosti Srbije

 

www.pescanik.net

Twitter