(...)

Fondacija Centar za demokratiju u okviru projekta Demokratski politički forum organizuje debatu na temu "Da li je nebriga za kulturu nekulturna?". 

Teška ekonomska kriza redukuje budžetska izdvajanja za kulturne ustanove i pogađa razvoj kulturnih sadržaja i očuvanje kulturnih dobara. Pored toga, ustanove kulture trpe i posledice neadekvatnih politika i mera nadležnih državnih organa. Dugo zatvaranje i renoviranje muzeja, biblioteka i drugih srodnih ustanova ostavili su posledice na kulturni razvoj.  

Potrebno nam je širenje svesti da pomažući kulturu pomažemo sebi, svakom pojedincu i društvu u celini. Neophodno je identifikovati sve probleme (pored finansijskih) koji otežavaju rad ustanova kulture, kao i položaj kulturnih radnika..

Debata će biti održana održana u četvrtak, 03. novembra 2011. od 11 do 14 časova u sali Narodne banke Srbije, Nemanjina 17 (ulaz iz Svetozara Markovića, II sprat).

Projekat Demokratski politički forum realizuje Fondacija Centar za demokratiju uz podršku Friedrich Ebert fondacije